Vypracovanie Projektu elektrickej prípojky

  Pre vypracovanie projektu je potrebné predložiť nasledovné podklady informácie:

  • Parcelné číslo , katastrálne územie 
  • údaje o vlastníkovi prípadne stavebníkovi s telefonickým a emailovým kontaktom.
  • Náčrt v katastrálnej snímke alebo v inej situačnej schéme kde je zobrazené najbližšie miesto pripojenia (el. stĺp/rozvodnica), miesto hranice kde by ste chceli mať umiestnený elektromer (v prípade ak plánujete príjazdovú cestu,parkovisko,...)
  • fotky z miesta kde bude viditelné miesto pripojenia a hranica pozemku.
  • ak je na stlpe vzdušného vedenia číslo tak jeho číslo.
  • popis stavby: druh stavby, spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody.

  všetky tieto informácie nám môžete poslať na emailovú adresu projekt@elektrickapripojka.eu

  v prípade nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 901 703 235

   

  Po vypracovaní a odsúhlasení projektu môžete osloviť inštalatéra. v prípade záujmu o materiál a výstavbu svojpomocne môžete materiál objednať aj cez internetový obchod: https://www.elektro-siete.sk/